Paargu on Vanatuuliku seltsielu süda, kus õhtu lõpuks saavad kokku kõik sõbrad ja võõrad. Üsna pea ei ole enam omavahel võõraid, kõik on omavahel sõbrad. Olenemata rahvusest või keelest mida kõneldakse. Selline mõnus sumisev mesilaspere, rohke naeru ja jutuga. Paargus on olemas kõik vajalik söögi tegemiseks, samuti saab seal laadida seadmeid.